Funkce

Funkce

Šifrování obsahu e-mailů včetně jeho příloh. Šifrovaný e-mail si přečte pouze odesílatel a příjemci. Nikdo jiný.

Šifrování obsahu e-mailů včetně jeho příloh. Šifrovaný e-mail si přečte pouze odesílatel a příjemci.

Ke každé e-mailové adrese je potřeba vygenerovat jedinečný pár šifrovacích klíčů (dešifrovací a šifrovací).

Spusťte aplikaci Talkey/Můj účet/Přidat další e-mailový účet

 

Muj ucet

Pokud máte hardwarovou verzi, vložte do počítače Token a také zálohovací flash. Pokud máte softwarovou verzi, vložte pouze zálohovací flash. A zadejte e-mailovou adresu, ze které chcete posílat zašifrované e-maily.

 

Snap3

 

Poté ověřte vlastnictví e-mailové adresy pomocí ověřovacího kódu zaslaného do zadaného e-mailu.

Snap2

Zvolte si heslo k záloze. Pro přístup k e-mailům bude použito Vaše stávající heslo, toto heslo zadáváte pouze při obnově ze zálohy. Heslo zálohy nejde nijak změnit, proto si jej dobře zapamatujte!

Snap4

Bezpečnostní otázka neslouží k obnovení hesla! Heslo provozovatel služby Talkey nemá k dispozici a nemůže jej tedy ani obnovit. Bezpečnostní otázka slouží k zneplatnění šifrovacího klíče pokud by došlo ke ztrátě nebo odcizení Tokenu nebo počítače.

 

Snap5

Poté pohybujte myší v okně aplikace. Snímají se náhodné pohyby, podle kterých je vytvořeno unikátní pár šifrovacího a dešifrovacího klíče.

 

Snap6

Unikátní pár šifrovacího a dešifrovacího klíče byl vytvořen. Nyní můžete chránit e-maily i na dalším e-mailovém účtu.

 

Snap7

Zašlete e-mail, který dokážete na dálku zničit a už jej nikdo neotevře. V Talkey doplňku stiskněte tlačítko Nastavení a zatrhněte možnost Povolit zničení e-mailu i u příjemce. Poté napište klasický zašifrovaný e-mail a odešlete. Příjemce vidí v seznamu tento e-mail stejně jako každý jiný zašifrovaný e-mail. Nepozná, že jej můžete zničit. Pokud budete chtít tento e-mail zničit bude zničen a smazán i ze schránky příjemce. Přejděte do odeslané pošty, otevřete konkrétní e-mail a stiskněte tlačítko Zničit e-mail.

 

znicit email

Pokud již byl vydán příkaz ke zničení, při pokusu o otevření e-mailu dojde k “chybě”, chybové okno se zavře a e-mail se zničí. Příjemce tento e-mail ve své schránce už nenajde.

 

Díky Talkey, můžete nastavit počet otevření e-mailu, čímž můžete zabránit např. šíření e-mailu či pořízení kopie. V Talkey doplňku stiskněte tlačítko Nastavení a zatrhněte možnost “Omezit počet odemknutí na”, a nastavte požadovaný počet. Poté napište klasický zašifrovaný e-mail a odešlete jej.

Příjemce vidí v seznamu tento e-mail stejně jako každý jiný zašifrovaný e-mail. Nepozná, že jej může otevřít jen Xkrát.

Pokud už byl vyčerpán počet otevření e-mailu, při pokusu o jeho otevření dojde k “chybě”, chybové okno se zavře a e-mail se zničí. Příjemce tento e-mail ve své schránce už nenajde.

 

 

Díky Talkey, můžete nastavit také dobu zobrazení e-mailu, čímž můžete zabránit např. šíření e-mailu či pořízení kopie. V Talkey doplňku stiskněte tlačítko Nastavení a zatrhněte možnost “Zavřít okno e-mailu po”, a nastavte požadovaný čas v sekundách. Poté napište klasický zašifrovaný e-mail a odešlete jej.

Příjemce vidí v seznamu tento e-mail stejně jako každý jiný zašifrovaný e-mail. Nepozná, že jej může zobrazit jen na X sekund.

Takový e-mail jde otevřít pouze jednou a na zvolený počet sekund, poté dojde k zavření a smazání e-mailu. Příjemce tento e-mail ve své schránce už nenajde.

 

Díky Talkey, můžete zakázat přeposlání a odpověď na e-mail, čímž můžete zabránit např. šíření e-mailu či pořízení kopie. V Talkey doplňku stiskněte tlačítko Nastavení a zatrhněte možnost “Zakázat odpověď a přeposlání”. Poté napište klasický zašifrovaný e-mail a odešlete jej.

Příjemce vidí v seznamu tento e-mail stejně jako každý jiný zašifrovaný e-mail. Otevře jej stejně jako každý jiný zašifrovaný e-mail, ale nemá možnost manipulovat s textem.

Zašlete e-mail, který se po 10 sekundách zničí, bez další možnosti otevření. V Talkey doplňku stiskněte tlačítko 10s zpráva. To je vše. Poté napište klasický šifrovaný e-mail, tento e-mail bude po 10 sekundách zničen a smazán i ze schránky příjemce. Příjemce vidí v seznamu tento e-mail stejně jako každý jiný zašifrovaný e-mail. Nepozná, že se po 10 sekundách zničí. posli a znic2Posledních 5 sekund se spustí odpočítávání, poté se e-mail zavře a zničí. posli a znic3

 

Příjemce tento e-mail ve své schránce již nenajde.

 

posli a znic4

U šifrovaných e-mailů a souborů lze nastavit konkrétní termín, ve kterém bude možné tato šifrovaná data číst a dešifrovat.

E-maily: Při psaní e-mailu klikněte v Talkey doplňku na Nastavení, povolte nastavení zaškrtnutím políčka a zvolte termín, případně i počet otevření. Vše potvrďte tlačítkem OK.

Soubory: Na vybraný soubor klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte Zašifrovat.

 

omezeni_termin01 Zaškrtněte možnost V dalším kroku nastavit “Vybrat příjemce a zašifrovat soubory” a “V dalším kroku nastavit pokročilé možnosti šifrování”. Stiskněte tlačítko Pokračovat.

Povolte možnost zadávání rozmezí a zadejte požadovaný termín, kdy bude možné soubor otevřít.

Nakonec vyberte uživatele, kteří mohou tento soubor dešifrovat.

zamykani souboru pro ostatni vyber uzivatelu

Soubory a složky lze šifrovat pro sebe nebo pro ostatní, a bezpečně je sdílet pomocí cloudu. Takto zašifrovaná data otevře jen ten, komu to uživatel povolí.

Soubory a složky můžou dešifrovat a otevřít pouze ti uživatelé, kterým to bylo povoleno.

Klikněte na soubor pravým tlačítkem myši a vyberte Šifrovat.

PTM Můžete vybrat pokročilá nastavení, nebo přejít k vybrání příjemců.

Začněte psát e-mailovou adresu příjemce, nebo jej vyberte z rozbalovacího seznamu. Potvrďte stisknutím tlačítka Přidat příjemce. Jakmile budete mít vybrány všechny příjemce, stiskněte tlačítko Pokračovat.

zamykani souboru pro ostatni 3 Zašifrovaný soubor poznáte podle ikony. Pokud jste na začátku zatrhli volbu pro bezpečné smazání, byl původní soubor byl bezpečně smazán.

 

zamykani souboru pro ostatni 4

Speciální heslo, které si uživatel nastaví, a kterým zničí všechny dešifrovací klíče na Tokenu. Stačí jej zadat do stejného okna, kde zadáváte své heslo pro přístup. V Talkey aplikaci vyberte Řešení situací.

Vyberte položku Heslo pro zničení Tokenu a stiskněte tlačítko Nastavit.

Zadejte heslo, které musí být jiné než heslo pro šifrování/dešifrování. Heslo pro zničení Talkey se zadává do stejného okna jako klasické heslo pro šifrování/dešifrování.